تبلیغات
مطلب های جالب انگلیسی با ترجمه ی فارسی - sms انگلیسی با ترجمه
The only source of knowledge is experience

sms انگلیسی با ترجمه

چهارشنبه 8 تیر 1390 ساعت 16 و 46 دقیقه و 10 ثانیه

نویسنده : majid 66
عاشقانهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

I wanna make you understand
If the world crashes down over me
I know that my life is complete
'Cause I've held you
In my arms all night
'Cause I can't imagine
Life without you by my side
You whisper in my ear the words
Just hold me close tonight
And when the pain is holding me
Your touch just sets me free

میخوام کاری کنم تا بدونی

اگه دنیا روی سرم خراب شه

میدونم که زندگی من کامله

چون من تو رو تمام شب ها در آغوشم دارم

چون نمیتونم زندگی بدون تو رو

حتی تصور کنم

تو حرفهایی رو درگوشم زمزمه می کنی

فقط من رو محکم  در آغوش بگیر

و هنگامی که دردها من رو در بر گرفتند

فقط لمس تو من رو نجات می ده

ôô ¤¤  ôô


Nobody wants to be lonely
Nobody wants to cry
My body's longing to hold you
So bad it hurts inside
Time is precious and it's slipping away
And I've been waiting for you
all of my life ohh
Nobody wants to be lonely
So why (why), why don't you let me love you

Why why


هیچکس دلش نمیخاد تنها باشه

هیکس دلش نمیخاد گریه کنه

تن من برای در بر گرفتن تو اه

خیلی زیاد از  درون آزار میبینم

زمان خیلی ارزش داره و الان داره از دست میره

و من تمام زندگیم منتظر تو بودم

هیچکس  دلش نمی خاد تنها باشه

پس چرا چرا اجازه نمیدی دوستت داشته باشم؟

 چرا؟چرا؟

ôô ¤¤  ôô

Can you hear my voice, do you hear my song
It's a serenade, so your
heart can find me, ohh
And suddenly you're flying down the stairs
Into my arms, baby, ohh


میتونی صدامو بشنوی ؟میتونی آوازمو بشنوی؟

این یک آواز عاشقانست

پس قلبت میتونه من رو پیدا کنه

و ناگهان تو داری از پله ها پایین می آی

به سوی آغوش من عزیزم..

ôô ¤¤  ôô


I wanna feel you need me
Feel you need me
Just like the air you're breathing
Breathing, I need you here in my life

میخام حس کنی بهم احتیاج داری

حس کنی  بهم نیاز داری

درست مثل هوایی که تنفس می کنی

مثل نفس کشیدن تو رو برای زندگی کردن لازم دارم

 

ôô ¤¤  ôô

U said that we could possibly spend eternity
(See thats what u told me thats what u said)
But if u want me
U have to be fulfilling all my dreams
If u really want me baby

تو گفتی که شاید بتونیم تا ابد با هم بمونیم

ببین چیزی که تو به من گفتی چیزیه که خودت گفتی

اما اگه منو میخوای

باید تمام آرزوهامو برآورده کنی

اگه واقعا منو میخوای عزیزم

ôô ¤¤  ôô

I will never know myself until I do this on my own
And I will never feel anything else, until my wounds are healed
I will never be anything till I break away from me
I will break away, I'll find myself today

من هیچ وقت خودم رو نخواهم شناخت تا زمانی که دارم از خودم فرار می کنم

و من هیچوقت هیچی حس نمیکنم تا وقتی که دارم از خودم فرار می کنم

من هرگز هیچی نخواهم شد ت ازمانی که از خودم در فرارم

من فرار میکنم من خودم رو امروز پیدا می کنم

ôô ¤¤  ôô


Time can never mend
The careless whispers of a good friend
To the heart and mind
If your answers kind...
Theres no comfort in the truth
Pain is all youll find

زمان هیچ گاه نمیتواند نجواهای بی دقت

دوستی خوب را درمان کند

به  قلب و روحم اگر

مهربانانه پاسخ دهی...

حقیقت تلخ است(در حقیقت هیچ آرامشی وجود ندارد)

درد تنها چیزی است که در حقیقت می یابی ...

ôô ¤¤  ôô

Maybe you'll say you still want me
Maybe you'll say that you don't
Maybe we said it was over
Baby I can't let you go


شاید بگی که هنوز هم من رو میخوای

شاید بگی دیگه منو نمیخوای

شاید گفتیم همه چیز تموم شده ولی

عزیزم نمیتونم بذارم بری
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 8 تیر 1390 ساعت 16 و 44 دقیقه و 27 ثانیه