تبلیغات
مطلب های جالب انگلیسی با ترجمه ی فارسی - اس ام اس عاشقانه با ترجمه
The only source of knowledge is experience

اس ام اس عاشقانه با ترجمه

پنجشنبه 6 تیر 1392 ساعت 17 و 53 دقیقه و 23 ثانیه

نویسنده : majid 66
if i has to choose between loving you, and breathing. I would use my last breath to say I LOVE YOU.
اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن؛ از آخرین نفسم استفاده می کنم تا بهت بگویم دوستت دارم


Will you love me for the rest of my life? No, I'll love you for the rest of mine.
تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشتYour words are my food, your breath my wine. You are everything to me.
کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستیYou're nothing short of my everything.
تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودنThe best thing about me is you.
بهترین چیز درباره من توییParadise is always where love dwells.
بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هستIf you have it [love], you dont need to have anything else.If you dont have it, it doesnt matter much what else you have.
اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید. اما اگر عشق را ندارید مهم نیست چه چیزهای دیگری داریدLove may be blind, but it can sure find its way around in the dark!
عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کندLove is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.
عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستندFor, you see, each day I love you more, Today more than yesterday and less than tomorrow.
هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فرداLove is not written on paper, for paper can be erased. Nor is it etched on stone, for stone can be broken. But it is inscribed on a heart and there it shall remain forever.
عشق بر روی کاغذ نوشته نمی شود چون از روی کاغذ ممکن است پاک شود؛ بر روی سنگ نقش بسته نمی شود چون سنگ ممکن است بشکند.  عشق بر قلب نقش می بندد و تا ابد باقی می ماندIf I could reach up and hold a star for every time you've made me smile, the entire evening sky would be in the palm of my hand.
اگر بتوانم به آسمانها برسم برای چیدن ستاره ای هر گاه تو لبخندی بر لبانم جاری می کنی، کل ستاره های شب در دستانم خواهد بودSome love lasts a lifetime. True love lasts forever.
بعضی عشقها  مدت مدیدی طول می کشد. عشق واقعی برای همیشه طول می کشدLove cures people - both the ones who give it and the ones who receive it.
عشق انسانها را درمان می کند. چه کسانی که عاشق هستند چه آنانی که معشوقTo the world you may be one person, but to one person you may be the world.
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -