تبلیغات
مطلب های جالب انگلیسی با ترجمه ی فارسی - پیام های انگلیسی با ترجمه(سخنان بزگان)
The only source of knowledge is experience

پیام های انگلیسی با ترجمه(سخنان بزگان)

شنبه 13 آبان 1391 ساعت 08 و 59 دقیقه و 33 ثانیه

نویسنده : majid 66

when love beckons to you,follow him,though his ways are hard and steep

ان هنگام که عشق شما را می خواند از ان پیروی کنید هر چند که راه عشق سخت و پر فراز و نشیب است

 

 

 

.

silence is one of the mysteries of love

سکوت یکی از اسرار عشق است.

...

...

....

let there be no purpose in friendship save the deepening of the spirit

بگذارید که در دوستی و محبت منظوری خاص نباشد تنها روح دوستی را عمق ببخشید.

...

...

...

I love you,not only for what you are, but for what i am when i am with you

دوستت دارم  نه به خاطر انچه که هستی بلکه برای انچه من هستم وقتی من با تو هستم.

...

...

...

close toghether or far apart you're forever in my heart

چه نزدیکم باشی چه دور همیشه در قلبمی.

...

...

...

whithout friends, no one would choose to live though he had all other, goods

بدون دوست هیچ کس دلش نمی خواهد زنده باشد حتی اگر همه چیزهای خوب دیگر را داشته باشد.

...

...

...

love is like a war, easy to begin hard to end

عشق همچون جنگ است.اسان شرع میشود سخت تمام میشود.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -