تبلیغات
مطلب های جالب انگلیسی با ترجمه ی فارسی - GRAPES ARE SOUR
The only source of knowledge is experience

GRAPES ARE SOUR

یکشنبه 7 آبان 1391 ساعت 14 و 30 دقیقه و 56 ثانیه

نویسنده : majid 66

It was a hot summer day. A fox was feeling very hungry. He went out in search of food. Soon he came to a garden. He saw some ripe grapes hanging down a vine. His mouth began to water. He jumped at them, but could not reach them. He jumped for the second time, but the result was the same. He tried again and again, but was all in vain. At last he left the garden with a heavy heart. But, to keep up appearances, he said, “The grapes are sour and are not at all worth eating.

 

 

یک روز گرم تابستان بود. روباهی خیلی احساس گرسنگی می کرد.در جست و جوی غذا بیرون رفت. زودی به باغی رسید. چند تا انگور رسیده دید که از تاکی آویزان بود. آب دهانش راه افثاد. به سویشان پرید ولی دستش به آنها نمی رسید. برای دومین بار پرید ولی نتیجه اش همان شد. باز چند بار امتحان کرد ولی همه اش بیهوده بود. سرانجام باغ را با دلی پر ترک کرد. اما برای دلخوشی خودش می گفت انگورها ترش است و ارزش خوردن ندارد.
 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -