تبلیغات
مطلب های جالب انگلیسی با ترجمه ی فارسی - THE LITTLE FISH
The only source of knowledge is experience

THE LITTLE FISH

یکشنبه 7 آبان 1391 ساعت 14 و 23 دقیقه و 17 ثانیه

نویسنده : majid 66

A fisherman once caught a very small fish. “Please Sir,” said the fish, “put me back into the water. I am very small now. But, after a few months, I shall grow much bigger. Then you can catch me.” The fisherman was greatly amused to hear that. But he shook his head and said, “You will grow larger no doubt; but I may not, perhaps, be able to catch you again.” Saying this, he put it into his basket and took it home. His wife cooked it very nicely, and both ate it with boiled rice

 

 

روزی ماهیگیری ماهی خیلی کوچکی گرفت. ماهی به او گفت: «خواهش میکنم مرا به درون آب برگردان. من اکنون خیلی کوچک‌ام اما چند ماه دیگر، خیلی بزرگتر خواهم شد. آن وقت، تو میتوانی مرا بگیری». ماهیگیر از شنیدن این حرف خیلی خوش‌اش آمد. اما، سر-اش را تکان داد و گفت: «بدون شک، تو خیلی بزرگتر خواهی شد؛ اما شاید دیگر من نتوانم تو را بگیرم». با گفتن این حرف، ماهی را داخل سبد-اش گذاشت و به خانه برد. زن‌اش آن را خیلی خوب پخت و هر دو با پلو خوردند.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -