تبلیغات
مطلب های جالب انگلیسی با ترجمه ی فارسی - داستان انگلیسی3 /داستان انگلیسی زیبا
The only source of knowledge is experience

داستان انگلیسی3 /داستان انگلیسی زیبا

چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 ساعت 14 و 02 دقیقه و 00 ثانیه

نویسنده : majid 66

Here is a short story with a beautiful message... Little girl and her father were crossing a bridge. The father was kind of scared so he asked his little daughter, 'Sweetheart, please hold my hand so that you don't fall into the river.' The little girl said, 'No, Dad. You hold my hand.' 'What's the difference?' Asked the puzzled father. 'There's a big difference,' replied the little girl. 'If I hold your hand and something happens to me, chances are that I may let your hand go. But if you hold my hand, I know for sure that no matter what happens, you will never let my hand go.'                                 داستانی کوتاه که پیامی زیبا داره : دختره کوچکی با پدرش از روی پلی رد میشدن پدر کمی ترسیده بود پس از دختره کوچکش خواست که : عزیزم لطفا دست من رو بگیر که تو توی رودخانه نیفتی . دختر کوچک گفت : نه پدر تو دست من رو بگیر . پدر که متعجب شده بود پرسید: فرقشان در چیست؟ ! دختر در جواب گفت: فرق بزرگی میکنند . اگر من دست تورو بگیرم و بلایی سر من بیاد و چیزی بشه

ممکن هست که من دستتو رها کنم .ولی اگر تو دست من رو بگیری من مطمئنم که هر چیزی که بشه

تو هیچ وقت دست من رو ول نمیکنی
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 ساعت 14 و 13 دقیقه و 40 ثانیه