تبلیغات
مطلب های جالب انگلیسی با ترجمه ی فارسی - داستان انگلیسی 2
The only source of knowledge is experience

داستان انگلیسی 2

دوشنبه 21 فروردین 1391 ساعت 05 و 03 دقیقه و 19 ثانیه

نویسنده : majid 66
 داستان کوتاه انگلیسی ............................    funny                         
                             

The Loan قرض

Two friends, Sam and Mike, were riding on a bus. Suddenly the bus stopped and bandits got on. The bandits began robbing the passengers. They were taking the passengers’ jewelry and watches. They were taking all their money, too. Sam opened his wallet and took out twenty dollars. He gave the twenty dollars to Mike. “Why are you giving me this money?” Mike asked. “Last week I didn’t have any money, and you loaned me twenty dollars, remember?” sam said. “Yes, I remember,” Mike said. “I’m paying you back,” Sam said.

معنی فارسی

دو دوست به نام های سام و مایک در حال مسافرت در اتوبوس بودند. ناگهان اتوبوس توقف کرد و یک دسته راهزن وارد اتوبوس شدند. راهزنان شروع به غارت کردن مسافران کردند. آن ها شروع به گرفتن ساعت و اشیاء قیمتی مسافران کردند. ضمنا تمام پول های مسافران را نیز از آن ها می گرفتند. سام کیف پول خود را باز نمود و بیست دلار از آن بیرون آورد. او این بیست دلار را به مایک داد. مایک پرسید: «چرا این پول را به من می دهی؟» سام جواب داد: «یادت می آید هفته گذشته وقتی من پول نداشتم تو به من بیست دلار قرض دادی؟» مایک گفت: «بله، یادم هست.» سام گفت: «من دارم پولت را پس می دهم.»

 

               
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 21 فروردین 1391 ساعت 05 و 28 دقیقه و 19 ثانیه