تبلیغات
مطلب های جالب انگلیسی با ترجمه ی فارسی - داستان کوتاه انگلیسی2
The only source of knowledge is experience

داستان کوتاه انگلیسی2

پنجشنبه 13 بهمن 1390 ساعت 12 و 45 دقیقه و 55 ثانیه

نویسنده : majid 66
داستان کوتاه انگلیسی2  

I would be an American
  A first grade teacher explains to her class that she is an American. She asks her students to raise their hands if they were American too. Not really knowing why but wanting to be like their teacher, their hands explode into the air like flashy fireworks.
   There is, however, one exception. A girl named Kristen has not gone along with the crowd. The teacher asks her why she has decided to be different.
   "Because I am not an American."
  "Then", asks the teacher, "What are you?"
  "I'm a proud Canadian," boasts the little girl.
  The teacher is a little perturbed now, her face slightly red. She asks Kristen why she is a Canadian.
  "Well, my mom and dad are Canadians, so I'm a Canadian too."
   The teacher is now angry. "That's no reason," she says loudly. "What if your mom was a moron, and your dad was a moron. What would you be then?"
   A pause, and a smile. "Then," says Kristen, "I'd be an American." 


   معلم کلاس اول به بچه ها توضیح می داد  که او یک آمریکاییه.بعد از بچه ها خواست که اگر آمریکایی هستند دستشون را بیارن بالا
بچه ها با این که آمریکایی نبودند برای اینکه معلمشون اونارا دوست داشته باشه دست خود را مثل فشفشه آوردند بالا به جز یه دختر
اسم دختره کریستین بود و دستش را بالا نیاورد.معلم از او پرسید چرا او می خواهد متفاوت باشه
دختر:آخه من آمریکایی نیستم
معلم:پس چی هستی
دختر:یک کانادای مغرور
معلم یه کم گیج شد ویه کم قرمزبعد پرسید چرا او یک کاناداییه
دختر:خب بابا و مامان کانادایی هستند پس من هم کانادایی ام
معلم عصبانی شد و با صدای بلند گفت:این که دلیل نمیشه اگه بابات کودن باشه مامانت هم کودن باشه اون وقت تو چی میشه
دختره مکثی کرد و یک لبخندزدبعد جواب داد:اون وقت یه آمریکایی
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 بهمن 1390 ساعت 12 و 47 دقیقه و 40 ثانیه